SIGUI DISTRIBUIDOR

distribuidor techni-web

Distribuidor de Software


El funcionament principal del sistema de venda del software és a través de distribuidor, per aquest motiu continuament busquem nous distribuidors per cobrir les zones en les que encara no cobrim. D’aquesta manera, la distribució comercial és realitzada pels distribuidors.

El mercat del TPV està vivint una època de canvis, impulsada per les novetats tecnològiques i per la transformació de la demanda del sector del comerç i la restauració. Aquests “nous temps” estàn generant un nou concepte de TPV, que s’allunya de la consideració clàssica basada en hardware (la clàssica caixa registradora) per aproximar-se a la desitjada fórmula de solució tecnológica que suma el hardware amb el software i es completi amb serveis.

Pels representants del sector, el canal profesional seguirà essent imprescindible per arribar a la petita i gran compte. No obstant, en aquest nou panorama del mercat no servirà qualsevol distribuidor. Els fabricants consideren que només els més preparats, que canvien el seu model de negoci i s’impliquen amb la seva marca sobreviuràn en aquest nou mercat del TPV.

Techni-web selecciona, forma y potencia als distribuidors de la seva red perquè potenciin el producte, afageixin valor amb serveis i col·laborin en l’evolució cap a les millores pràctiques de cada indústria o sector. La nostra filosofia de producte és clara: un software vertical amb multitut d’opcions, que cobreix les necessitats estàndards del client; en el cas que el client vulgui alguna funció addicional o personalitzacions per la seva empresa, se li pressupostarà a part i les millores redundaran a tota la red Techni-Web.

Si estàs motivat, t’identifiques amb la nostra filisofia i pots aportar el valor a la xarxa, si us plau contacta amb nosaltres al telèfon 972 40 00 71 o per correu electrònic: comercial@techni-web.es