SOFTWARE AVANÇAT

software avanzado

SuitERP


Software per la gestió d’empreses

Software flexible, fàcil d’utilitzar i a la vegada una eina que li ajudarà a gestionar la seva empresa d’una manera més eficient.
El programa s’adapta a les característiques de cada empresa a nivell de producció i de clients alhora de marcar les bases específiques per cadascun d’ells.
A la vegada dona la possibilitat gestionar l’empresa de manera que el programa ajuda a controlar la producció i modificar-la en temps real.
L’ajudarà a planificar la producció, ajustar les compres i controlar els productes en tot moment.

+ Informació

GesDit / RestaWeb


Software per comerços i hostaleria

Gesdit és el nom genèric de totes les aplicacions Techni-Web de software pel comerç minorista, sigui del sector que sigui. El rang de solucions tàctils i de gestió Techni-Web pels comerços minoristes van de s de la simple utilització d’un punt de venta a través del mòdul tàctil fins la gestió total de varies botigues, magatzems, mostradors i diferents unitats de negoci, sota un mateix paraigües o sota règims diferents: varies societats, cadenes, cadenes de franquícies…
La solució de TPV tàctil i software de gestió pel seu negoci.

Complements del software:
CartaDigital:
El cliente es demana ell mateix des de un iPad, TPV…
Micomanda:
Crear o modificar una comanda des d’un terminal de mà.
Autovenda:
Aplicació en PDA per gestió de prevenda, autovenda i gestió de cobraments
Hotel:
Gestió de reserves i facturació d’hotel, gestió de vendes.

tpv-restaurantesoftware de gestión para empresacashkeeperipad restaurante