Horario de soporte y atención al cliente durante el mes de Agosto de 9:00 a 15:00h

FACTURA SIMPLIFICADA

Entrada en vigor el 1 gener de 2013

Publicat al BOE de 1 de desembre de 2012


Proyecto:Ley factura simplificada Versión: [V 1.0] 28/12/2012
1. Tots els negocis que tinguin diversos tipus d’IVA han de tenir un sistema informàtic que expedeixi una factura simplificada amb IVA desglossat, per exemple: Fleques (pa i brioixeria porten IVA diferents), Botigues de basar, Mini supermercats
– Ha d’especificar el servei o producte que es ven, no serveix els tiquets sense descripció o els “Diversos” de les registradores.
– Si un client demana una factura (de qualsevol import), l’establiment (qualsevol: bars, botigues, etc …) s’ha de guardar un registre de factures expedides. No serveix la registradora.
– El text “Tiquet” s’ha de substituir per factura simplificada. Ha d’anar en una sèrie diferent de la resta de factures. Exemple:


– Qualsevol tiquet o factura superior a 3000 euros (IVA inclòs) ha de ser una factura d’una sèrie diferent ha de tenir el nom i NIF del client i guardar aquest registre.
– Es permet el concepte I.V.A. inclòs i el no desglossar el I.V.A. si només es disposa d’un sol tipus d’IVA, però s’ha d’indicar el percentatge d’IVA que s’aplica, exemple, un bar pot emetre una factura simplificada “no tiquet”, amb la descripció dels productes però ha d’indicar el% d’IVA que aplica, exemples:2. Si sol·licitem factura en una botiga o cafeteria de qualsevol import ha d’aparèixer el nostre nom i NIF i guardar un registre, Exemple:


El software de Techni-web compleix amb els requisits de la factura simplificada.