SOFTWARE TPV i GESTIÓ

software avanzado

descargar pdf

GesDit / RestaWeb

Software per comerços i hostaleria

Gesdit és el nom genèric de totes les aplicacions Techni-Web de software pel comerç minorista, sigui del sector que sigui. El rang de solucions tàctils i de gestió Techni-Web pels comerços minoristes van de s de la simple utilització d’un punt de venta a través del mòdul tàctil fins la gestió total de varies botigues, magatzems, mostradors i diferents unitats de negoci, sota un mateix paraigües o sota règims diferents: varies societats, cadenes, cadenes de franquícies…
La solució de TPV tàctil i software de gestió pel seu negoci.

Complements del software:
CartaDigital:
El cliente es demana ell mateix des de un iPad, TPV…
Micomanda:
Crear o modificar una comanda des d’un terminal de mà.
Autovenda:
Aplicació en PDA per gestió de prevenda, autovenda i gestió de cobraments
Hotel:
Gestió de reserves i facturació d’hotel, gestió de vendes.

tpv-restaurantesoftware de gestión para empresacashkeeperipad restaurante